Gairo ki baato par itna aitbaar na laaya kar,dil ki sunn kabhi phir dimaag lagaya kar
Gairo ki baato par itna aitbaar na laaya kardil ki

Gairo ki baato par itna aitbaar na laaya kar,dil ki sunn kabhi phir dimaag lagaya kar


Gairo ki baato par itna aitbaar na laaya kar,dil ki sunn kabhi phir dimaag lagaya kar
#Gairo #baato #par #itna #aitbaar #laaya #kardil #sunn #kabhi #phir #dimaag #lagaya #kar
Gairo ki baato par itna aitbaar na laaya kar,dil ki sunn kabhi phir dimaag lagaya kar

Shoaib

by shoaibbali69

Leave a Reply